Injektážní malty

Injektážní malty mají tekutou až plastickou konzistenci.

Použití:

 

  • při opravách bočních přípojek robotem
  • pro pozdější utěsnění netěsných míst, zejména v oblastech, kde je zapotřebí chránit vodu před znečištěním
  • pro vyplňování prasklin a zpevnění půdy v případě nové výstavby

Injektážní maltou lze utěsnit i docela velké netěsnosti, a to dokonce i v přítomnosti tekoucí podzemní vody. Díky technologii pro cementovou injektáž lze připravit velká množství malty za velmi krátkou dobu. Tímto způsobem lze vyplnit dutiny, aby unesly statické zatížení. Zrnitost (vždy < 0,5 mm) lze stanovit podle konkrétní situace.