Spárovací malty

Spárovací malty

 • mají plastickou až tuhou konzistenci
 • zrnitost maltových směsí < 2 mm
 • oblast použití:
  • pro spárování zděných konstrukcí
  • pro spárování mezi dvěma úseky potrubí
  • při obnově porušené nebo vymleté spárovací malty; spáry mezi skružemi revizních šachet utěsnit spárovací maltou do hloubky 2 až 4 cm
  • pro vyspravení dutin, malých vad postihující pouze omezenou plochu a praskliny
  • v kanálech přístupných lidem mohou být spárovací maltou vyspárovány také boční přípojky
 • oblast využití této malty se překrývá s maltou na vysprávky.