STĚRKOVÉ MALTY ERGELIT – Malty pro nanášení krycí vrstvy

Pomocí stěrkových malt ERGELIT můžeme trvale renovovat, případně vystýlat průchozí stoky. Jedná se o hospodárnou alternativu k metodám zatahování rukávců pro ochranu proti korozi.

 

Stěrkové malty

 • mají plastickou až tuhou plastickou konzistenci.
 • oblasti použití:
  • pro nanesení krycí vrstvy na beton, železobeton nebo zděnou konstrukci
  • pro obnovu nebo zlepšení statické pevnosti nebo odolnosti proti oděru
  • pro zvýšení odolnosti proti korozi
  • pro vytvoření vodonepropustného povrchu, pozitivního nebo negativního těsnění tlaku proti podzemní vodě v kyselém nebo zásaditém prostředí
 • zrnitost maltových směsíod 0,5 mm do 4 mm
 • aplikace krycí vrstvy ručně nebo strojově
 • tloušťka nanesené vrstvy se pohybuje mezi 5 a 30 mm.
 • při sanaci je doporučená nejmenší tloušťka krycí vrstvyalespoň 8 mm.
 • čističky odpadních vod lze pokrýt touto vrstvou částečně nebo zcela.
 • v případě novostaveb může být pod krycí vrstvy vsunuta vrstva těsnicího šlemu ≤ 3 mm, avšak to se provádí pouze výjimečně a používá se to pouze tehdy, když se vytváří těsnění nebo někdy při opravě povrchu