Zdící malty ergelit

S maltami ERGELIT určenými pro zdění bude každý zděný kanalizační objekt vyhovovat po další desetiletí rostoucím požadavkům na těsnost a kvalitu provedení.

Zdící malty

 • mají plastickou až tuhou plastickou konzistenci
 • oblast použití:
  • pro vyzdívání kanalizačních stok a šachet za použití kanalizačních cihel klinker
  • možnost vytvoření říms
 • zrnitost maltových směsí < 4 mm.
 • úkolem zdící malty je vytvořit pevný a trvalý spojmezi stavebními materiály
 • pro přenesení zatížení a vyrovnání jakékoli nerovnosti mezi dvěma prvky stavby
 • zděná konstrukce musí být zcela a pečlivě vyspárována
 • v případě, že je zapotřebí vyšší úrovně ochrany proti korozi, musí být spára vyškrábána do hloubky přibližně 2 cm a poté musí být provedeno nové vyspárování za pomocí spárovací malty ERGELIT.