Naše vize:

Od myšlenky k realizaci

Naše vize spočívá v úzké spolupráci s klientem, abychom vás vedli správným směrem k řešení vašich problémů. 

Firma HERMES TECHNOLOGIE s.r.o. je dceřinou společností německé firmy HERMES TECHNOLOGIE GmbH&CoKG. Na našem trhu působíme jako výhradní dodavatel systému kanalizačních maltových směsí ERGELIT a příslušných technologií pro jejich zpracování. Prostřednictvím obchodního partnera dodáváme naše výrobky také na Slovensko.

Rainer Hermes (prezident společnosti HERMES TECHNOLOGIE) spolupracoval s výrobcem maltových směsí ERGELIT na vytvoření prvních malt Ergelit-KS1 & Ergelit-KS2 pro sanaci kanalizačních potrubí již v roce 1982. V témže roce byl vyvinut revoluční systém pro opravy rámů revizních šachet pomocí malty Ergelit-superfix. 

První uplatnění v České republice našly malty ERGELIT v roce 1994. Z počátku se jednalo výhradně o použití těchto malt v oblasti výměn šachtových rámů v komunikacích. Tato technologie firmy HERMES se osvědčila a s úspěchem rozšířila po celé republice. O její spolehlivosti svědčí již několik tisíc takto uskutečněných výměn a výškových regulací šachtových rámů. V průběhu let se značně rozšířilo uplatnění maltových směsí ERGELIT i v dalších oblastech. Těmi jsou kompletní utěsnění kontrolních šachet, sanace kanalizací, žlabů a van z betonu, sanace betonových ploch na ČOV, zajištění olejotěsnosti nádrží a základových desek strojů, kotevní technika, vystýlka šachet technikou KS-ASS® a další. 

Maltové směsi ERGELIT používané při technologii společnosti HERMES dosahují velmi rychlého nárůstu pevnosti, jsou odolné vůči vysokému dynamickému zatížení, mrazu, agresivnímu prostředí, působení chemických rozpustných látek. Dnes náš sortiment výrobků pokrývá téměř každou oblast oprav a renovací kanalizačních systémů. 

 

Společnost HERMES TECHNOLOGIE působí po celém světě a vytvořila mnoho technologií pro zajišťování kvalitních a bezpečnějších kanalizačních vedení avyznačuje se důrazem na kvalitu a neustálý vývoj, který je doplňován pevným odhodláním zajistit našim klientům naprostou spokojenost.

Předmětem činnosti naší firmy je:

  • prodej nabízených výrobků (odběr ze skladu nebo zajištění dopravy na požadované místo)
  • praktické předvedení výrobků na staveništi
  • školení pracovníků realizačních firem
  • poradenství za účelem optimálního využití dodávaných výrobků
  • zajištění realizačních firem využívajících našich technologií a výrobků
  • poradenská a inženýrská činnost ve stavebnictví

 

Německo (ústředí)

HERMES Technologie GmbH & Co KG
Bürenbrucher Weg 1a D
58239 Schwerte
Telefon +49 - 2304 - 97 123-0
Mobiltelefon +49 172 - 231 09 03
Fax +49 - 2304 - 97 12345
eMail: office@hermes-technologie.de

Česká republika

HERMES TECHNOLOGIE s.r.o.

Sídlo firmy:

Na Groši 1344/5a
CZ- 102 00 Praha 10
Tel.: +420 271 750 685
Fax.:+420 271 751 346

Provozovna Brno

Maříkova 2213/5b
CZ- 621 00 Brno-Řečkovice
Tel.: +420 541 215 376
Fax.:+420 549 212 089

e-mail: hermes@hermes-technologie.cz

Francie

HERMES Technologie SARL
ZAC de Royallieu 17
Rue du Four St-Jaques
F-60200 Compiègne
Tel.: 0033/3/44970222
Fax.: 0033/3/44970932
eMail: bureau@hermes-technologie.com

Rakousko

HERMES Technologie GmbH
Gewerbegebiet West II
Georg Hummer Straße 1
A 4690 Schwanenstadt
Telefon +43 76 73 23 20-0
Fax +43 76 73 23 203
eMail: info@hermes-technologie.at

Velká Británie

HERMES Technologie Ltd.
7-9 Wellington Square
Hastings, East Sussex, TN 34 1PD
Phone: +44 790 89 62 521
eMail: office@hermes-technologie.com