Hydraulický frézovací robot HF 200 pro 200–800 mm

Hydraulický frézovací robot HF 200 je nesmírně flexibilní zařízení díky jedinečnému frézovacímu ramenu. Tento stroj je ideální i pro potrubí vejčitého tvaru.
Tento robot dokáže provádět jak frézování na stěnách potrubí, tak i před tělem robota.
Robot HF 200 je ideální pro optimální přípravu pro sanaci zaústění boční přípojky nebo odstranění nánosů z domovních přípojek díky své schopnosti dosáhnout až 500 mm do domovní přípojky.
Modulární prvky "frézovacího robota HF 130" (130-300 mm) a stroje pro plnění epoxidovou pryskyřicí činí z robota HF 200 univerzální renovační systém. Robota HF 200 lze kromě toho také používat pro vkládání krátkých výstelek do domovních přípojek.

Systém HF 200/HF 130, včetně všech celků tohoto vybavení, lze nainstalovat do malých nebo také na žádost zákazníka do velkých nákladních vozidel. V obou případech je tažné zařízení servisního vozidla volné k použití pro jiné účely.

V kombinaci s robotem pro sanaci zaústění bočních přípojek EL 300/600 a strojem Hatset lze splnit všechny požadavky zákazníka na sanaci pomocí robota.

Technické informace

  • Rozměry hlavního potrubí: 200–800 mm, včetně úseků vejčitého tvaru
  • Délka vstupu do domovní přípojky: max. 500 mm
  • Délka kabelu: 75 metrů
  • Motor pro frézování: hydraulický, 2 kW
  • Pohon rotace frézovacího ramena: elektrický
  • Pohon frézovacího ramena: hydraulický
  • Pohon stroje: elektrický