Robot pro sanaci zaústění bočních přípojek

Ještě před několika lety představovala sanace zaústění bočních (domovních) přípojek k hlavnímu potrubí problém, který bylo možné vyřešit pouze s vynaložením rozsáhlých technických a finančních prostředků.

V roce 1995 byl vynalezen nový systém sanace a výsledkem je maltová směs ERGELIT-Kanaltec v kombinaci s robotem pro sanaci zaústění bočních přípojek EL200/300 a EL300/600 od firmy STREICHER.

Tento systém zaručí uživateli a zákazníkovi úspornou a kvalitní opravu. Základním principem je spojit co nejvíce kroků příslušného postupu do jednoho úkonu a tak mnohonásobně snížit časovou náročnost. 

Ve spolupráci se svými partnery firma HERMES TECHNOLOGIE vyvinula tlakovou injektážní maltovou směs ERGELIT-Kanaltec CF a ERGELIT-Kanaltec iS jako základ pro úspěch tohoto systému.Na konci roku 1999 byla vytvořena maltová směs ERGELIT-Kanaltec CF verze „2000“.

 • Oprava bočních přípojek

Kromě toho byl pro průmyslové boční přípojky vytvořen materiál ERGELIT-Kanaltec CF/HS. Verze HS se vyznačuje všemi vlastnostmi odolnosti proti korozi, které má i dobře známá maltová směs ERGELIT-KS2. Škála výrobků pro sanaci zaústění bočních přípojek se tak značně rozšířila. 

Pomocí robota EL 300/600 a maltové směsi ERGELIT-Kanaltec bylo úspěšně sanováno vice jak 150 000 napojení přípojek do hlavní stoky. I při silném průniku podzemní vody je po sanaci místo zaústění přípojky trvale utěsněno. Napojení je stabilní díky maltě ERGELIT.

Hlavní výhody

Sanace kanalizačními roboty

 

 • Vodotěsnost
 • Odolnost vůči působení kyselin a zásad
 • Odolnost vůči síranům
 • Odolnost vůči vzniku trhlin (menší tendence ke smršťování)
 • Odolnost teplotám do 100C
 • Vysoká pevnost v tlaku, v tahu za ohybu a vysoká přídržnost
 • Velmi rychlé obnovení provozu přípojky
 • Vyplnění velkých dutých prostor i pod vodou
 • Vyplnění mezikruží mezi vložkou (rukávcem) a původní trubkou
 • Velmi dobré tvarové zakončení
 • Vyztužení při kombinaci s vlákny odolnými vůči alkalickým látkám
 • Vyšší tekutost navzdory obsahu vláken
 • Označení opravované oblasti barevným značkovačem
 • Rychlejší odstranění bednícího štítu 

 

 • Další výhody materiálu ERGELIT-Kanaltec CF (verze 2000)
  • Ještě méně ovlivnitelný teplotou
  • Kratší doba přípravy: do 30 minut  

 

 • Další výhody materiálu ERGELIT-Kanaltec CF HS:
  • Vyšší odolnost proti korozi
  • Dlouhodobě proti pH 3 – 11
  • Krátkodobě proti pH 1 – 14