ERGELIT-OED Ochrana povrchů v zájmu životního prostředí

Malta ERGELIT-OED se používá pro utěsnění nádrží a ploch, které jsou zatěžovány lehkými kapalinami a tuky.

Vlastnosti malty ERGELIT-OED:

 • nepropustnost pro oleje
 • propustnost vodních par
 • tepelná odolnost do 100°C
 • vysoká pevnost v tlaku a přídržnost
 • vysoká odolnost proti oděru

ERGELIT-OED je cementem vázaná malta, která slouží ke kompletní renovaci a obnově veškerých betonových ploch.

Také trubky a nádrže, které jsou zatěžovány vařícími, zaolejovanými kapalinami nebo plochy, pojížděné nákladními vozidly, nepředstavují pro maltu ERGELIT-OED žádný problém.

Tímto způsobem lze rychle a cíleně utěsnit takové plochy, které jsou zatížené lehkými kapalinami v mycích linkách vozidel, odlučovačích, rafinériích, čerpacích stanicích nebo záchytné jímky pod trafostanicemi.

Utěsnění nádrží, trub a ploch, které jsou zatěžovány lehkými kapalinami, oleji nebo tuky.

 • letiště
 • rafinérie
 • mycí linky vozidel
 • odlučovače
 • čerpací stanice
 • plochy zatěžované silným provozem
 •