Kotvy a základy strojů

Pro úzké spáry a štěrbiny je určena hustá a trvanlivá zálivková malta ERGELIT-superfix 10, která upevní prostupy ve zdivu již za méně než 45 minut.

S maltami ERGELIT-superfix, ERGELIT-fix, ERGELIT-V máme tři maltové směsi odstupňované dle počátečních pevností. V závislosti na způsobu použití jsou nabízeny různé zrnitosti:

  • jemná (zrno do 1 mm)

  • střední (zrno do 4 mm)
  • hrubá (zrno do 8 mm)

Tím je zajištěno správné řešení pro každý základ strojů, jeřábových drah nebo patek sloupů či kolejnic.

KOTVY A ZÁKLADY STROJŮ


Prostupy zdivem

1. malta ERGELIT-superfix 10

2. trubka nebo průchodka

3. stěna, strop nebo podlaha

 

Důležitou součástí u prostupů je bentonitový těsnící pás nebo tmel (MQ 114, MQA 150), sloužící k utěsnění pracovních a dělících spár, k ochraně proti vodě v místě průniku, vyplnění otvorů, trhlin a dutin.

Více informací viz. VÝROBKY“