Výměna a výšková regulace šachtových rámů s patkou

OVĚŘENÁ KVALITA několik tisíc aplikací v ČR OD ROKU 1994

Pracovní postup:

  • vyříznout asfalt
  • odstranit materiál (asfalt, beton, štěrk) nutný pro uvolnění a vyzvednutí stávajícího šachtového rámu, odstranit šachtový rám
  • pro spojování vyrovnávacích prstenců a vyrovnání šachtového kónusu použít maltu ERGELIT-SBM
    • Pozn.: veškeré betonové plochy a použité kamenivo před aplikací malt důkladně navlhčit.
  • vestavět potřebný počet vyrovnávacích prstenců, vyplnit okolní prostor směsí hrubého kameniva a zálivkové rychletuhnoucí malty ERGELIT-fix 35 (ERGELIT-V35), vytvořit náběh směrem k prstencům, očistit a navlhčit povrch posledního prstence
  • upevnit šachtový rám do držáku nivelety a osadit do požadované výškové úrovně
  • spáru mezi šachtovým rámem a vyrovnávacím prstencem utěsnit nafukovacím bedněním (zabrání úniku zálivkové malty do šachty)
  • vyplnit vzniklý meziprostor zálivkovou rychletuhnoucí maltou ERGELIT-superfix 35 F; odstranit nafukovací bednění a držák nivelety (po cca. 10 minutách), dokončit obetonování do požadované úrovně (dle použitého druhu asfaltu)
  • položit asfalt, ošetřit spáru řezu

Informujte se o možnostech použití jednotlivých druhů zálivkových malt ERGELIT s ohledem na zatížitelnost provozem!