Výšková regulace šachtových rámů bez patky

Pracovní postup:

  • vyzvednout rám pomocí zvedáku šachtových rámů na požadovanou úroveň komunikace
  • vzniklou spáru očistit od zbytku staré malty, cihel, dřevěných špalků a ostatních volných částí
    • Pozn.: veškeré betonové plochy před aplikací malt důkladně navlhčit.
  • umístit nafukovací bednění pro dokonalé utěsnění mezi spodní hranou šachtového rámu a horní hranou vyrovnávacího prstence nebo kónusu.
  • vyplnit vzniklý meziprostor zálivkovou rychletuhnoucí maltou
    ERGELIT-superfix 35 F
  • k vyrovnání povrchu asfaltového koberce použít tekutý asfalt MSK