APLIKACE ZÁLIVKOVÉ MALTY A VYPLNĚNÍ MEZIKRUŽÍ POMOCÍ MALTY ERGELIT-IV

Při obnově výstelky, kdy je potřeba vyplnit mezikruží tak, aby uneslo statickou zátěž, je doporučeným materiálem maltová směs ERGELIT-IV, z níž se připraví injektážní zálivková malta. V případě netuhých žebrovaných desek PE-HD má její statická nosnost obzvláště velký význam. Injektážní zálivková malta ERGELIT-IV je tekutou maltou s vysokou pevností, určenou pro všechny úkony, týkající se obnovy výstelky v kanalizaci.

Společnost HERMES vám ráda sdělí podrobnosti o způsobu aplikace a o omezeních použitelnosti injektážní zálivkové malty ERGELIT-IV a o možných souvisejících technikách.