Metoda mokrého stříkání s maltami ERGELIT

Metodou mokrého stříkání s maltami ERGELIT lze na dlouhou dobu staticky zesílit a renovovat libovolné průřezy a velikosti stok.

Příslušenství:

Kromě obvyklých ručních nástrojů vyžaduje mokrý nástřik čerpadlo na sanační maltu, hadice na sanační maltu, hadici na vzduch, trysku pro mokrý nástřik, kompresor a míchací systém vhodný pro výrobu sanační malty.

Maltová směs ERGELIT je namíchána přímo na staveništi za použití strojové míchačky s cílem spojit příslušné množství vody a maltové směsi ERGELIT dle pokynů v technických listech a vytvořit tak jemnou sanační maltu plastické konzistence, která je vhodná pro metodu mokrého nástřiku.

Takto namíchaná maltová směs ERGELIT je dodávána šnekovým čerpadlem, napojeným vysokotlakou hadicí na trysku pro mokrý nástřik poháněnou stlačeným vzduchem a dochází k nanesení krycí vrstvy. Pro dosažení požadované tloušťky se postupuje v několika vrstvách (pracovních krocích), přičemž maximální tloušťka jedné vrstvy nikdy nepřekročí 5 až 10 mm v jednom pracovním kroku. 


Doba zpracování čerstvé sanační malty se pohybuje od 30 do 90 minut, množství potřebné vody se odvíjí od druhu použité maltové směsi.

Mezi nanášením jednotlivých krycích vrstev by měl uplynout maximálně jeden den a minimálně 30 minut, avšak povrch poslední krycí vrstvy musí být vždy dostatečně vlhký tak, aby se leskl.