PROVÁDĚNÍ VÝSTELKY V POTRUBÍ NÁSTŘIKEM ZA POUŽITÍ MALTY ERGELIT

  • Trolly for pipe coating process

Sanace potrubí za použití maltových směsí ERGELIT je pro zadavatele (investora) a realizační firmu úspornou a kvalitní alternativou oproti kompletní výměně potrubí.

Potrubí, které je zapotřebí zasanovat, je nejprve propláchnuto pomocí obvyklého čisticího zařízení, aby bylo bez usazenin a bylo zbaveno toho nejhoršího znečištění. Tvrdé usazeniny jako například beton musí být odstraněny pomocí bouracího kladiva. Poté je potrubí vyčištěno vysokotlakou otáčecí stříkací hlavicí: standardní tlak 100 barů (400 litrů vody za minutu) v minulosti zajišťoval vynikající výsledky. Maximální tlak je 700 barů.

Servisní přípojky nemusí být uzavřeny: ty jsou uzavřeny pouze bezprostředně před místem, které má být sanováno (a to buď tam, kde se napojují do hlavního potrubí nebo v revizních šachtách).

Jakýkoli průnik vody dírami nebo spárami musí být utěsněn za použití injektážní malty ERGELIT ještě před zahájením sanace potrubí metodou odstředivého nástřiku a během nanášení výstelky nesmí být dovolen průtok žádné vody potrubím.

Maltová směs ERGELIT-KS1 nebo ERGELIT-KS2 se smísí s vodou přímo na staveništi. Pomocí čerpadla je tlačena hadicí na místo aplikace a je nastříkána na povrch pomocí motoru s odstředivou hlavou. Velká odstředivá síla zajišťuje výborné přilnutí k podkladu.Toto přilnutí je posíleno pojivy, které jsou obsaženy v maltě KS (viz technické specifikace). Takto sanovaný úsek může být zatížen provozem cca. po 4 hodinách.

Po zatuhnutí malty ERGELIT bude výsledkem úplné spojení mezi starým, poškozeným potrubím a novou výstelkou potrubí, která bude plnit svoji funkci po celá desetiletí. Číselné údaje, vycházející z empirických pozorování tohoto procesu, jsou shromažďovány již od roku 1982.

V případech, kdy se jedná o standardní potrubí, není zapotřebí hloubit příkopy ani provádět žádné jiné práce. Od 600 mm výše mají stroje na provádění výstelky nástřikem vlastní zdroj elektrické energie a jsou dálkově ovládány na místě realizace.