Oprava dna potrubí

V dnešní době je provádění prohlídek pomocí televizní kamery v pravidelných intervalech běžnou součástí údržby kanalizačního systému. Je zjišťováno stále více případů poškození potrubí, a to zejména poškození dna. Příčiny poškození jsou různé. Někdy je sklon tak prudký, že časem je dno poškozeno třením nebo mohou být odváděné odpadní vody agresivní, což je běžným jevem, a to nejen pouze v blízkosti galvanizačních podniků, mlékáren, pivovarů nebo vinařství. Standardní beton nemůže takto agresivnímu prostředídlouhodobě odolávat. V mnoha případech je napadeno pouze dno.

 

Poškozené dno potrubí lze velmi rychle, efektivně a trvale zrenovovat pomocí maltových směsí ERGELIT-KS. Oprava dna může být také často přípravnou fází na sanaci potrubí metodou odstředivého nástřiku nebo metodou mokrého stříkání.

 

Postup:

 

Oblast dna potrubí je nejprve důkladně vyčištěna vysokotlakou tryskou. Všechny usazeniny, volné kusy a zejména nahromaděné mastné nebo syntetické látky musí být odstraněny. V případě, že není dostatečný běžný provozní tlak vozíku pro čištění potrubí, doporučujeme přejít na vysokotlaký otryskávací systém, používající vodu nebo pevné částice.

Po důkladném vyčištění potrubí jsou vodotěsně uzavřeny postranní přípojky. Toho lze dosáhnout z revizní šachty v daném místě nebo z hlavního potrubí. Pokud bylo hlavní potrubí vypuštěno, doporučuje se provést další rychlé vyčištění ve směru odtoku. Tímto způsobem jsou odstraněny zbytky nečistot a malá množství vody, přitékající z děr, které se zde mohou vyskytovat. Pro následnou opravu poškozeného dna za použití malty jsou maltové směsi ERGELIT-KS 1 nebo ERGELIT-KS 2 smíseny přímo na staveništi s vodou.

V případě menších množství stačí nalít předem před roztírací stěrku čerstvou maltu ERGELIT. Roztírací stěrka, která je uzpůsobena tak, aby přesně vyhovovala průměru potrubí, je poté protažena celým potrubím. Malta je tak rozprostřena podél potrubí a vyplní tak díry ve dnu. Tento postup se v případě potřeby několikrát opakuje, dokud nejsou všechny mezery a díry ve dnu vyplněny.

U vážnějšího poškození dna, které vyžaduje použití většího množství malty, se doporučuje použít čerpadlo na maltu. Malta je pak čerpána hadicí před roztírací stěrku. Pomocí televizní kamery na konci hadice lze množství pumpované malty neustále sledovat. Je nezbytné provádět obnovu výstelky dna pouze s pomocí televizní kamery, aby nebyly ohroženy postranní přípojky ležící v oblasti patky nebo na úrovni dna.

 

Díky vlastnostem maltové směsi ERGELIT-KS, která se vyznačuje rychlou hydratací, lze potrubí znovu zatížit provozemcca.za 4 hodiny po dokončení obnovy výstelky dna. Jak bylo nesporně prokázáno, potrubí je nyní vodotěsné a může znovu plnit svoji funkci po mnoho let. Vynikající vlastností malt ERGELIT-KS 1 a ERGELIT-KS 2 je jejich vysoká odolnost proti korozi. (Viz technický list.) Díky tomu má dno s novou výstelkou mnohem delší životnost než původní betonové potrubí.