TRYSKA HDS-jet PRO TRYSKÁNÍ PEVNÝMI ČÁSTICEMI S VODOU

Tryska HDS-jet vybavená technologií pro tryskání pevnými částicemi s vodou. Odborníci na výstavě ENTSORGA v roce 2009 nad tímto novým procesem žasli. Toto zařízení, zapsané u německého patentového úřadu pod názvem „HDS-jet“, je vybaveno 2 tryskami pro čištění pomocí pevných částic s vodou. Způsob provozu je stejný jako u trysky TSSR.

Soustava se otáčí o celých 360°kolem své osy a spouští se a vytahuje pomocí navijáku. Vysokotlaké vodní čerpadlo funguje na základě Venturiho principu a vytváří silný podtlak, který následně vytáhne čisticí pevné částice (písek, strusku) z nádoby. Písek nebo struska je poté velice zrychlen tryskou, takže očistí nebo připraví dlaždice, nové betonové povrchy nebo syntetické povrchy, aby mohla nová vrstva materiálu ERGELIT dokonale přilnout. Díky krátké, jednotné a snadno nastavitelné vzdálenosti mezi tryskou a stěnou šachty, zajišťuje tryska HDS-jet velmi vyrovnané výsledky.

Tryska HDS-jet čistí rychlostí přibližně jeden metr za 15 minut. Vyčištění a příprava standardní šachty, která je hluboká 4 metry a má tyto problematické stěny, tedy obvykle trvá 1 hodinu. Ve výjimečných případech lze tento postup několikrát opakovat v závislosti na tom, jaký finální povrch otryskaný pomocí pevných částic s vodou je požadován.