Zdění kanalizačních objektů, tlakové spárování

Pro zdění šachet, stok, jakož i k osazení vyrovnávacích prstenců se již před mnoha lety osvědčila maltová směs ERGELIT-SBM. Zrnitost do 4,0 mm podporuje dobrou zpracovatelnost a vysokou zatížitelnost, zejména u objektů, které je potřeba rychle a trvale sanovat. Vodonepropustnost výrazně rozšiřuje oblast použití této malty.

Nové vyspárování zděných konstrukcí

Tlakové spárování maltou ERGELIT-KBi zajišťuje životnost starých zděných konstrukcí. Vyčištěné spáry jsou tryskou pod tlakem natrvalo vyplněny koroziodolnou maltou ERGELIT-KBi.