Cementace vodovodního potrubí maltovou směsí WatCem1® nebo WatCem2®

Nejrozšířenější bezvýkopová metoda pro opravu a ochranu vnitřních stěn vodovodního potrubí.

Tato metoda je vhodná zejména pro ocelová, litinová, azbestocementová potrubí a volíme ji v případech, kdy dochází ke korozi potrubí a následným zákalům vody, k inkrustaci a netěsnosti potrubí a ztrátě hydraulických parametrů potrubí.

 

Obnova výstelky vodovodního potrubí pomocí maltové směsi WatCem1® nebo WatCem2®:

  • Zajištění hygienicky nezávadného kontaktu potrubí s pitnou vodou
  • Ochrana vnitřní stěny potrubí před korozí
  • Ochrana proti vyluhování oxidů železa ze stěn potrubí do pitné vody
  • Ochrana proti vylučování a usazování inkrustace na vnitřních stěnách potrubí
  • Zajištění stálé kvality dopravované vody
  • Obnova hydraulických vlastností povrchu trubního řadu

 

Maltová směs WatCem1® nebo WatCem2®neovlivňuje kvalitu pitné vody ani její organoleptické vlastnosti a splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou.

Potrubí před sanací
Potrubí po očištění
Potrubí po sanaci