Maltová páska ERGELIT-Band

Již žádné úniky pod zemí.

Pod zemí vede bezpočet potrubních soustav z oceli, litiny, betonu nebo umělohmotných materiálů. Zajišťují dodávky a odvody pro obytné a podnikové objekty. Je proto v zájmu nás všech, aby byla tato potrubí chráněna trvanlivým způsobem.

Maltová páska ERGELIT-Band je vyzkoušeným a osvědčeným systémem pro ochranu potrubí a přípojek při montáži nebo při jejich sanaci či opravě. Nabízí největší úspornost a současně velkou spolehlivost.

 

Oblasti využití:

  • jako mechanická ochrana tvarovek a oblouků proti nárazu, provedená jako dodatečné navrstvení na staveništi, obalením v zemi položených trubních vedení
  • na ochranu poškozených vrstev cementové malty u zevně ovinutých trub
  • v kombinaci s materiálem ERGELIT-DS funguje jako ochrana ocelového nebo litinového potrubí před korozí v mokrém prostředí, tj. ve fontánách, ventilových komorách, vodních nádržích, potrubních mostech atd.

Příprava:

Úsek potrubí, na který budete vinout ERGELIT-Band musí být přístupný ze všech stran dokola. Musíte mít dostatečné množství pásků ERGELIT-Band pro daný úkol a postavte vědro s vodou do bezprostřední blízkosti potrubí, které má být izolováno. Potrubí by mělo být přibližně 20 cm od země nebo by měl být kolem potrubí volný prostor minimálně o rozměru průměru kotouče pásky ERGELIT-Band. Další přípravná opatření nejsou nutná.