Malta s časovou předností pro vodojemy

Optimální řešení pro sanaci vodojemů

Nalezení zdrojů vody, její skladování, zajišťování její kvality a její bezpečná doprava při distribuci zákazníkům – to vše vyžaduje tu nejvyšší úroveň ekonomické a ekologické odpovědnosti.

Vodárenské podniky, které se snaží udržovat a sanovat vodojemy, potrubí a rozvodnou síť pro pitnou vodu, se mohou spolehnout na osvědčený sortiment technicky pokročilých maltových směsí ERGELIT-TT.

Rozhodující body:

  • dlouhá životnost díky ochraně před korozí
  • mikrobiologicky nezávadné povrstvení
  • čistě minerální
  • čistota
  • vodonepropustnost

Výběr maltových směsí ERGELIT-TT:

Renovaci vodní nádrže lze provést s těmito druhy malt od firmy ERGELIT: ERGELIT-TT, TTw, TTb.

Výběr malty závisí na druhu nádrže nebo na oblasti použití: 

  • Betonové a ocelobetonové konstrukce 
  • Zděné konstrukce
  • Ocelové nádrže

Maltová směs ERGELIT-TT neobsahuje kontaminační látky, je spolehlivá, cenově výhodná a ekologicky nezávadná. Její použití je snadné jak v rámci výstavby, tak i sanaci vodojemů.

Maltové směsi ERGELIT-TT jsou vyrobeny ze stavebních hmot s dozorovanou kvalitou. Pojiva odpovídají požadavkům podle DIN EN 197-1. Výroba maltových směsí ERGELIT-TT je vysoce moderní, se zajištěnou kvalitou a podléhá jak vlastní, tak i nezávislé kontrole úřadem MPA NRW.

Maltová směs ERGELIT-TT neovlivňuje kvalitu pitné vody ani její organoleptické vlastnosti a splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou.

 

Povrstvení maltou ERGELIT

otryskáno
nastříkáno
vyhlazeno
kartáčováno

Postup pro nanášení krycí vrstvy maltou ERGELIT

 Maltu ERGELIT lze aplikovat ručně nebo strojně

namíchání
nastříkání
vyhlazení

Hotové povrstvení