Zvedák na poklopy revizních šachet

Představujeme vám zvedák „Titan-Alu“ na poklopy revizních šachet, který je nepostradatelným nástrojem pro každého, kdo pracuje s poklopy revizních šachet, s kryty odlučovačů oleje, nebo s kryty kolektorů, v nichž vede plynové potrubí, vodovodní potrubí nebo kabely.


Ideální nástroj pro

 • městská zastupitelstva
 • stavební firmy
 • kanalizační čistírny
 • orgány, starající se o odpadní vody
 • orgány, starající se o dálnice
 • firmy, zabývající se čištěním a opravou kanalizační sítě
 • firmy, zabývající se kontrolou potrubí
 • benzínové pumpy
 • hasičské sbory
 • atd.

 

Vyrobeno z titanové slitiny:

 • váží pouze 3,0 kg
 • nástroj je pouze 850 mm dlouhý
 • zdvihací síla až 2 000 kg
 • slitina z titanu a hliníku
 • 550 N/mm²
 • nastříkáno práškovou barvou
 • extrémně robustní
 • záruka po dobu 1 roku

Zvedák „Titan-Alu®“ vyrobený z titanu a hliníku je ideální nástroj pro usnadnění a urychlení práce a to i v náročných podmínkách. Díky flexibilnímu nasazení jejlze použít u téměř každého poklopu.

Lze jej používat ke zvedání krytů na uzávěrech vodovodního a plynového vedení. Je obzvláště užitečný v případech, kdy jsou instalovány drenážní trubky na štěrku nebo nerovném povrchu a zejména u vyvýšených komor revizních šachet nebo na náspech.

 


Způsob použití

Univerzální využití

Univerzální využití

Tento nástroj lze používat u všech poklopů, které mají dostatečně velký větrací otvor nebo prohlubeň pro pro zasunutí háku.

Funkce háku

Funkce háku

Hák lze volně otáčet a délku háku lze upravit pomocí vroubkované matice.

Umístění zvedáku Titan-Alu

Umístění zvedáku Titan-Alu

Hák se připevní k poklopu tak, že se provlékne větracím otvorem nebo se připevní k úchopové drážce. V podélném směru musí směřovat ke středu poklopu. V případě potřeby otočte hák do strany a nakloňte nástroj tak, aby bylo možné hák upevnit.

Správný pákový efekt

Správný pákový efekt

Pokud bude poklop tak pevně držet v rámu, že jej nelze normální silou vyzvednout, doporučuje se použít působení páky.

Poté, co je hák uchycen, posune se zvedák nazpět do polohy, kdy šestihranná patka nestojí na víku, nýbrž na kraji šachtového rámu. Potom se držák zvedáku silou zatlačí směrem dolů a tím se, na základě působení páky na víko, mnohonásobně zvětší tahová síla působící k otevření víka směrem nahoru.

 

Aretace otvírače Titan-Alu

Aretace otvírače Titan-Alu

Po uvolnění poklopu posuňte páku směrem ke středu poklopu, aby byly obě patky umístěny na samotném poklopu. Pevně utáhněte obě opory pomocí černých aretačních držadel pro vytvoření pevného spojení mezi poklopem a zvedákem. Díku tomuto spojení nyní můžete s poklopem při vynaložení minimální námahy snadno manipulovat, můžete poklop zvedat, otáčet, naklánět, posunovat a zavřít.

 

Extrémní podmínky

Extrémní podmínky

Za extrémních podmínek a zejména v případě velmi těžkých poklopů se doporučuje použít dva zvedáky “Titan-Alu”.