Injektážní dvousložková PUR pryskyřice

Kartušový systém Hermes-WS slouží k utěsnění silných průniků vody do šachet, průchozích stok a podzemních stavebních konstrukcí.

PUR injektážní pryskyřice Hermes-WS

  • silně pěnivá dvousložková injektážní PUR pryskyřice s extrémně krátkou reakční dobou přibližně 10 sekund
  • pění za jakýchkoliv podmínek (při kontaktu i bez kontaktu s vodou) a zvětší svůj objem cca 25-30 krát
  • aplikace pomocí manuální nebo pneumatické aplikační pistole pro dvoukomorové kartuše
  • okamžité vytvrzení a vysoká chemická odolnost
  • teplota pro zpracovaní: od +5 °C
  • ekologická nezávadnost (neobsahuje fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny)

Pracovní postup injektáže Hermes-WS

video

 

Příslušenství

 

 

Ukázka ze stavby

Výrobce a výhradní dodavatel

  • prodej materiálu a příslušenství
  • školení pracovních skupin
  • pronájem příslušenství
  • zajištění realizace