• Rychlé

  • Umožňuje dokončit více než 10 revizních šachet  za den

  • Snadná příprava před použitím

 • Funkční

  • Tlaková injektáž s ERGELIT-KBi
  • Metoda mokrého stříkání
  • Provádění vystýlky šachet
  • Metoda odstředivého nástřiku
  • Tlakové spárování
  • Vysokotlaké čištění
  • Použitelné pro jakýkoli průměr i jakoukoli hloubku
 • Přívětivé k uživateli

  • KS-ASS® příručka jakosti
  • Kompletní systém „VŠE V JEDNOM“ (je k dispozici v dodávce nebo skříňovém přívěsu)
  • Založeno na principu zajišťování snadného a bezpečného pracovního prostředí
  • Nevyžaduje žádný vstup osoby do revizní šachty
  • Školení poskytuje společnost HERMES TECHNOLOGIE

KS ASS® – PROVÁDĚNÍ VYSTÝLKY ŠACHET POMOCÍ MOTORU S ROTAČNÍ HLAVICÍ

Pro sanaci zkorodovaných a netěsných šachet maltami ERGELIT byl vyvinut nový, inovační systém KS-ASS. Systém lze použít u kulatých i hranatých kanalizačních šachet od DN 500 do DN 3000, které se tímto způsobem bez problémů plně automaticky vyčistí a opatří nástřikem.

Postup vychází z více jak patnácti let zkušeností společnosti HERMES. Pomocí této techniky nástřiku motorem s odstředivou hlavou lze nanést krycí vrstvu v příslušné tloušťce na stěny šachet hlubokých až 15 metrů. Potřebná technologie je zabudována ve skříňovém přívěsu nebo ve vozidle, přizpůsobených pro práci na staveništi. Stávající vozidla zákazníků je možné vybavit systémem KS-ASS dle individuálních požadavků.

 

Díky automatizaci procesu vylučuje systém KS-ASS velkou část chyb vyskytující se při ošetření podkladu a následném povrstvení. Zařízení se snadno a bezpečně obsluhuje a není zapotřebí přítomnosti osoby v samotné šachtě, což vede ke zvýšené bezpečnosti během provádění práce a zvýšení pracovní efektivity sanace šachet.

 

Patentované systémy jako je tryska TSSR (speciální čisticí turbo tryska pro šachty) a tryska HDS-jet umožňují provádět účinnou sanaci z úrovně terénu.

 

OBLASTI VYUŽITÍ

 1. Vysokotlaké čištění tryskou TSSR (HDS-jet)
 2. Vystýlka šachet KS-ASS®
 3. Injektáž maltou ERGELIT-KBi
 4. Metoda mokrého stříkání
 5. Metoda odstředivého nástřiku

Stručný popis

Čištění pomocí vysokotlaké trysky TSSR

Před každým povrstvením je nutné provést důkladné očištění stěn šachty. Pro tento účel je KS-ASS vozidlo vybaveno tryskou TSSR s vysokotlakým vodním čerpadlem, které dosahuje provozního tlaku 385 barů. Čistící tryska TSSR je spouštěna do šachty pomocí jeřábu s výsuvným ramenem.

Trysky TSSR jsou plynule nastavitelné v rozmezí 500 – 3000 mm, čímž se docílí dodržení rovnoměrné, minimální vzdálenosti k čištěnému povrchu. Rameny trysek otáčí elektrický motor. Výsledkem je rovnoměrné, důkladné a efektivní vyčištění. Ruční dočištění stěn zpravidla není nutné. Naviják pro spouštění trysek lze namontovat na mobilní trojnožku a tím docílit použití této technologie i v nepřístupném prostředí, kde by se vozidlo nedostalo přímo k šachtě.

U glazovaného zdiva, organických stěrkových hmot nebo nových betonových povrchů se pro vysokotlaké čištění použije tryska HDS-jet, tryskání pevnými částicemi s vodou.

 

AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ PROCESU NANÁŠENÍ KRYCÍ VRSTVY

Tento úkon lze úspěšně provádět za použití dálkového ovládání nebo automaticky. Systém KS-ASS je nyní vybaven novým systémem, který obsluze umožňuje nastavit proces nanášení krycí vrstvy do automatického režimu. To znamená, že systém automaticky změří hloubku revizní šachty a vypočítá, kolik malty a času je zapotřebí pro nanesení krycí vrstvy v tloušťce například 10 mm. Jakmile je systém nastaven do automatického režimu, spustí míchačku, čerpadlo, naviják a nástřikovou hlavici. Obsluha tedy musí pouze doplňovat míchačku a čekat, dokud není dosaženo naprogramované tloušťky.

Při nanášení krycí vrstvy za použití maltové směsi ERGELIT musí být dodržovány technické pokyny. Systém KS-ASS je navržen speciálně k použití s maltovou směsí ERGELIT a žádným jiným typem malty.

Vestavěný generátor dodává všem komponentám elektřinu. Elektrické prvky jsou řízeny a jejich bezpečnost je regulována z centrálního rozvaděče. Izolační desky tlumí nadměrný hluk. Zabudované ventilátory se starají o přívod vzduchu, odsávání vzduchu a odstraňování výfukových plynů. Součástí zařízení je také osvětlení, které umožňuje pokračovat v práci i po setmění. Přívěs se systémem KS-ASS je vybaven všemi potřebnými předměty pro bezpečnost pracoviště i pro bezpečnost obsluhy. Samotný přívěs jezdí na sadě pohodlných pneumatik. Dokáže uvézt náklad maltové směsi ERGELIT o hmotnosti až 600 kg, čímž celková hmotnost dosáhne 2,5 tuny.