Systém maltových směsí ERGELIT pro pokládku keramických a čedičových tvarovek

ERGELIT-KS 1; ERGELIT-KS 2; ERGELIT-SBM; ERGELIT-S100  jsou ty pravé přilnavé malty pro pokládku velkých i malých keramických nebo čedičových tvarovek, a to i v těch nejobtížnějších podmínkách.

Materiál ERGELIT-KS 1 je doporučován pro následné vyspárování v prostředí pro odvod odpadních vod v domácnostech a materiál ERGELIT-KS 2 pro potrubí, odvádějící odpadní vody v průmyslových zařízeních.

 

Kvalita systému „ERGELIT-SBM čedič“ byla zkoušena akreditovanou zkušební laboratoří TZÚS Praha, s.p. v Plzni, kde byly zjištěny hodnoty přídržností:

  • čedičová dlaždice jemný rastr – kanalizační maltová směsERGELIT-SBM – betonová dlaždice vykazuje hodnoty přídržnosti v průměru 1,6 MPa a vysoce převyšuje požadovanou hodnotu 0,5 MPa danou ČSN EN 12004 pro cementové malty
  • čedičová dlaždice hrubý rastr – kanalizační maltová směs ERGELIT-SBM – betonová dlaždicevykazuje hodnoty přídržnosti v průměru 2,1MPa a vysoce převyšuje požadovanou hodnotu 0,5 MPa danou ČSN EN 12004 pro cementové malty

 

ZKOUŠENÝ SYSTÉM PŘÍDRŽNOST (Mpa)
čedičová dlaždice jemný rastr – kanalizační maltová směs ERGELIT-SBM – betonová dlaždice 1,6
čedičová dlaždice hrubý rastr – kanalizační maltová směs ERGELIT-SBM – betonová dlaždice 2,1